« กรกฎาคม 2562 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
หมวดหมู่ความรู้ >> การจัดการความรู้และภูมิปัญญาตามวิถีการดำเนินชีวิตโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงฯ
การจัดการองค์ความรู้และภูมิปัญญาตามวิถีการดำเนินชีวิต


 การเผาถ่าน

 สารกำจัดศัตรูพืช / ฮอร์โมน

 การทำอิฐดินซีเมนต์

 การแปรรูปอาหาร
 สมุนไพรและยารักษาโรคจากสมุนไพร  เครื่องอุปโครที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
 การเลี้ยงสัตว์  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
 การเพาะปลูกและการขยายพันธุ์พืช

 ปุ๋ยชีวภาพ

กฎหมาย กฎ ระเบียบ

คำสั่งกระทรวง


การบริหาร

แผนปี 2553

แผนปี 2552
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่